- Dotace z Jihomoravského krajského úřadu
- Nadační fond Světluška - Grantový program Krok za krokem k financování čtecího zařízení ReadEasy+ www.svetluska.centrum.cz


Spolupracujeme:
- Výcvik vodících psů - www.vycvikvodicichpsu.cz
- Kunštát PRO FUTURO o.p.s. - www.kunstatprofuturo.cz
- Rada seniorů ČR

- Krajská rada seniorů Jihomoravského kraje

Jak můžete pomoci:
- SMS ve tvaru - DMS VIDIME na telefonní číslo 87777(cena SMS je 30,-Kč)
- Sbírkový účet - 259672738/0300

Veřejná sbírka nadále pokračuje
Třetí běh veřejné sbírky byl ukončen 3. 9. 2012. Po řádném vyúčtování a schválení Krajským úřadem Jihomoravského kraje jsme zažádali o pokračování naší sbírky. Od 22. 10. 2012 máme povolenu veřejnou sbírku na dobu neurčitou.
Všem, kteří nám přispěli a i v budoucnu přispějí děkujeme. Vaší pomoci si vážíme.

Poděkování:
- veřejná sbírka pro Bílý klíč porozumění zde